Reflexzonetherapie / Adembewustwording


Adembewustwording

Sta je stevig? Of kan dat beter?
Ons ademen is onze kern. Onze longen zijn - in oppervlak - het grootste contact orgaan met de buitenwereld dat we hebben. Rustig ademen betekent rust in jezelf en harmonie met je omgeving.

'Zenuwen' vlak voordat we een prestatie moeten leveren kennen we allemaal. Onze adem gaat dan vaak voelbaar niet vloeiend meer. Dat is een reactie op deze natuurlijke vorm van stress en daar is niets mis mee. Het is echter minder gunstig als dit in de rust-periode erna blijft bestaan, zeker als dat gebeurt zonder dat je je er bewust van bent. Je voelt je vermoedelijk onrustig en gejaagd en je uitgangspositie voor een komende stresspiek is minder florissant. Je staat minder stevig.

Met traumata en emoties werkt dat op dezelfde manier, maar vaak nog ongemerkter.

Bij een volledige adembeweging is het hele lichaam betrokken. Door je bewust te zijn van je manier van ademen en waar je wel beweging voelt en waar niet, kun je veel over jezelf leren. Het brengt een duidelijke lichaams- en daarmee gevoelsgewaarwording met zich mee. De ademoefeningen die we doen zijn erop gericht deze bewustwording, en daarmee ontspanning, zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Veel klachten zowel lichamelijk als psychisch, ontstaan door spanning of stress. Adembewustwording en adem/ontspanningsoefeningen kunnen dan ook bijdragen deze klachten te verminderen. Ademoefeningen als middel hebben het voordeel dat er nooit dingen zullen gebeuren die je zelf niet wilt of aankunt. Met deze vorm van bewustwording schep je louter optimale mogelijkheden voor spontane veranderingen waardoor je letterlijk 'op adem kunt komen'. Om steviger te staan!

Voor informatie over data zie Cursussen/bijscholingen.