Seminars/bijscholingen voor therapeuten / Cursussen voor niet professionals


Voetreflexologie - een beginnerscursus

Reflexzonetherapie is langzamerhand een volwaardige therapie geworden die door goed opgeleide, professioneel werkende therapeuten toegepast wordt. Zij zijn verenigd in een beroepsvereniging met duidelijke kwaliteitseisen. Dat is een goede zaak, daar het cliënten garanties geeft voor een adequate behandeling, indien de hulp van zo´n therapeut gezocht wordt. Al veel langer - en ook nu nog - wordt reflexzonetherapie ook professioneel toegepast door mensen die daarvoor niet voldoende opgeleid zijn. Daar wordt terecht tegen geageerd door met name de beroepsbeoefenaren.

Er is echter ook een vorm van reflexzone'massage' voor niet-professionals, die zeer geschikt is om binnen het gezin of met bekenden toe te passen. Bijvoorbeeld bij griep of verkoudheid, kneuzingen, veel soorten van pijn, lichte spanningshoofdpijn, slecht slapen of gewoon voor een lekkere ontspanning . Het is een vorm die door iedereen in betrekkelijk korte tijd geleerd kan worden, een vorm die vaak verlicht en nooit schaadt en door de meeste mensen als prettig ervaren wordt. Je kunt het zien als een soort huis-apotheek, die je gebruikt, als je van mening bent dat doktersadvies niet direct noodzakelijk is.

Zo werkt reflexologie: Al onze lichaams(onder)delen worden o.a. op de voeten gereflecteerd. Tegelijk met pijn in de rug zal, om een voorbeeld te noemen, op de overeenkomende plaats in de voet een drukgevoeligheid ontstaan. Door dat reflexgebied op de voet te masseren zal de rug ontspannen, waardoor die meer mogelijkheden krijgt om te herstellen.

Tijdens de cursus zullen handgrepen aan bod komen om de voet in zijn geheel - en daarmee dus het hele lichaam - te ontspannen, plus een aantal technieken om de verschillende reflexgebieden op de voet te masseren. Bovendien zullen we, om gerichter te kunnen werken, bekijken hoe het lichaam op de voet gereflecteerd wordt.

De cursus kan ook goed fungeren als introductie op verdere studie.

De cursus wordt gehouden op 10 dinsdagavonden van 20.00- 22.00, en vindt plaats in mijn praktijk aan de Noorderhaven 37.

De eerste les op 22 november 2011 is een proefles, waarvoor de kosten euro 15,- zijn. De kosten voor de cursus (incl. eerst les) bedragen euro 195.-

Wilt U meer informatie of wilt u zich aanmelden, dan kunt u mij bellen op het nummer 050 3128500 of mailen naar info@thijsversteegh.nl

Thijs Versteegh


Adem- en ontspanningstechnieken

een introductiecursus

Stress is een onderdeel van ons aller leven. Aan de negatieve stress die we ervaren wordt het ontstaan van problemen van allerlei aard toegeschreven, zowel op psychisch als op lichamelijk vlak. We kunnen er labiel van worden, ‘snel geëmotioneerd', buitensporig moe, maar ook werkelijk ziek. Er wordt tegenwoordig dan ook veel aandacht besteed aan hoe te veel aan stress het beste is te vermijden.

Het is echter niet de stress zelf die van buiten ons komt, maar een overspanning in ons, veroorzaakt door die stress, die de problemen veroorzaakt. En deze spanning hoeft niet a priori gelijk op te lopen met de stress.

We hebben een vermogen dat innerlijke spaningsniveau gunstig te beïnvloeden, een vermogen dat ontwikkeld kan worden. En ervaring leert dat ontwikkeling van eigen lichaamsgevoel daarbij een essentiële rol speelt.
De introductiecursus ‘adem- en ontspanningstechnieken' is een soort ontdekkingsreis naar spanningen in eigen lichaam. en naar de mogelijkheden die toe en/of los te laten. Als dit lukt, is ‘je prettiger gaan voelen' meestal het gevolg, zonder dat er direct iets hoeft te veranderen aan de omstandigheden waarin je leeft, of dit nu hectisch werk is, een chronisch ziek zijn of minder fijne sociale omstandigheden.

Adembewustwording is bij deze methode een belangrijke pijler. Bij een volledige adembeweging is het hele lichaam betrokken. Innerlijke spanningen blokkeren dit patroon echter. Door je bewust te worden van je eigen adembeweging kun je dus veel over jezelf leren. We doen dit door middel van uitgekiende lichaamsgerichte oefeningen. Als je dit open en zonder oordeel kunt doen zal het contact met eigen lichaam , dus met jezelf, sterker worden.

Vanzelfsprekend kan een zevental bijeenkomsten dit alles niet bewerken, maar wel zal je duidelijk kunnen worden, wat je mogelijkheden zijn met deze methode om op een prettige en simpele wijze de kwaliteit van eigen leven te verbeteren.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur
De groepsgrootte is maximaal 8 personen
De eerste les is een proefles. De kosten hiervoor zijn € 15-
De kosten voor de cursus (incl. de proefles) bedragen € 140,-
Wilt je meer informatie of wil je je aanmelden voor de proefles of de cursus, dan kun je mij bellen op telefoonnummer. 050 3128500 of mailen naar info@thijsversteegh.nl