Download het volledige artikel (PDF)


Dansen met de voeten

Oorspronkelijk gepubliceerd in Reflexzone 2007-2
met de titel:Nieuwe Dimensie Reflexzonetherapie. DROP-visie spaart handen en rug.

Met dank aan de redactie van Reflexzone voor het redigeren van de tekst.

De kern ervan is dat er gemakkelijker, ergonomisch gezien dus beter gewerkt wordt. Bovendien blijkt
het werken volgens de DROP visie ook voor een meer ontspannen en opener attitude bij de therapeut te kunnen zorgen. Deze beide kanten van dezelfde medaille zijn voor de therapeut van belang, maar hebben natuurlijk ook hun waarde voor de cliënt doordat de effectiviteit van de behandeling groter wordt.

Lees het volledige artikel als PDF.