Introductie Reflexzonetherapie / Adembewustwording


Reflexzonetherapie

Reflexologie is een wetenschap die uitgaat van het principe dat op o.a. handen, voeten en oren reflexzones liggen, die corresponderen met alle organen, klieren en andere delen van het lichaam.

De kennis van reflexologie berust voor en groot deel op empirische bevindingen. Onderzoeken om deze wetenschap door middel van verschillende metingen en andersoortige proeven gestaafd te zien, zijn op dit moment in meerdere landen in volle gang.

Door met een speciale techniek druk uit te oefenen met duim of vingers bewerkstelligt de reflexzonetherapeut een reactie in dat deel van het lichaam, dat overeenkomt met de bewerkte reflexzone.

Het heeft zijn effect op alle lichaamssystemen door stimulatie en ondersteuning van het zelfhelende vermogen van de mens. We gaan ervan uit dat dit voornamelijk gebeurt door een ontspan- nend effect terplaatse, waardoor bloedcirculatie en zenuwenervatie optimaler gaat plaatsvinden.

Reflexzonetherapie aan de voet is de bekendste vorm. Handgrepen die de voet ontspannen en losser maken zijn een belangrijk deel van een behandeling. De effectiviteit van de verdere/meer gerichte behandeling wordt er door verhoogd.

Reflexzonetherapie wordt toegepast bij nagenoeg alle vormen van chronische aandoeningen. De kwaliteit van leven wordt er praktisch altijd door verbeterd, ook bij 'ongeneeslijke' zieken, en niet zelden verdwijnen bijvoorbeeld bij hoofdpijnen, rugpijnen en hormonale/menstuatie pijnen de klachten geheel. Maar ook bij acute klachten en als preventieve maatregel om een goede gezondheid te waarborgen cq. te bevorderen is de therapie effectief.

Het op een juiste manier gestimuleerde zelfhelende vermogen van de mens heeft mogelijkheden, waar vaak te weinig op vertrouwd en gebouwd wordt.