Publicaties

  • Basishouding van de therapeut en adembewustwording

  • De hernia casus

  • Is slechts één kaart de juiste?

  • Ieder ontwikkelt zijn eigen therapievorm, wat zijn de voorwaarden?

  • Mouse and Back (RSI) Problems (engels)

  • The DROP vision, a lecture delivred at the 10th ICR conference 15 - 18 sept. 2005 (engels)