Thijs Versteegh, 1946

Van oorsprong ben ik klassiek archaeoloog en heb ik voor de Groningse universiteit in het Midden Oosten gewerkt. Hoewel ik de tijd die ik in het Midden Oosten doorbracht heerlijk vond bleek uiteindelijk de universiteit toch mijn plaats niet. Het water trok - ik woonde inmiddels op een schip uit 1882 - en ik bekwaamde me in de restauratie van klassieke schepen. Zomers zeilde ik met gasten op het wad tot ik arthrose begon te ontwikkelen in vingers en knieŽn.

Nu doe ik nog wel eens een rekenklusje aan scheepsinstallaties of tuigplannen, maar sinds 1988 gaat mijn belangstelling voornameljk uit naar bewustwording, ontspanning en reflexologie. Ik studeerde op Holos, school voor holistische massagetherapie te Amstredam, bij de reflexzonetherapeut en docent Dwight Byers uit de VS en bij de Nederlandse ademtherapeut Jan van Dixhoorn. Sinds 1991 heb ik een eigen praktijk. Een aantal jaren ben ik voorzitter geweest van de VNRT, de Vereniging voor Reflexzonetherapeuten in Nederland en daarna nog lang buitenlandvertegenwoordiger voor dezelfde vereniging. Verhoging van de kwaliteit van de reflexzonetherapie in Nederland was daarbij mijn drijfveer en in die tijd heb ik daarom ook veel seminars georganiseerd met internationaal bekende sprekers/docenten.

Tegenwoordig geef ik zelf seminars en bijscholingen aan therapeuten op basis van mijn DROP-visie, waarin zelfontplooing van de therapeut, als essentie van een optimale hulpverlening, en een efficient gebruik van eigen energie tijdens behandelingen centraal staan.